pátek 16. ledna 2015

Poděkování

Celý tým Animotéky děkuje všem podporovatelům i kritikům, kteří pomohli projektu získat jeho výsledný tvar.

Hlavní základnou byla Masarykova univerzita a Ústav filmu a AV kultury, který projekt v čele s komisí úspěšně inicioval a koordinoval. Dále stál projekt na provozu Univerzitního kina Scala, které Animotéku vřele zaštiťovalo.

Velký dík za podporu patří také všem ostatním partnerským organizacím, které umožnily Animotéce cítit se o něco významněji.

Tým je vděčný i konkrétním osobám, které se do projektu zapojily. Jmenovitě srdečně děkujeme Zuzaně Brachaczkové, Rudolfu Brančovskému, Zuzaně Bukovinské, Lukáši Gregorovi, Luďku Havlovi, Michalu Hebersteinovi, Věře Hoffmannové, Pavlu Horáčkovi, Miroslavě Janičatové, Michaelu Jiřincovi, Jaromíru a Pavle Kallistovým, Janu Kárlovi, Radomíru D. Kokešovi, Martinu Kosovi, Mikuláši Křížovi, Jiřímu Kubíčkovi, Tomáši Lebedovi, Marku Loskotovi, Jiřímu Nedělovi, Ondřeji Pavlíkovi, Evě Petlákové, Miloši Rádlovi, Jakubu Ročkovi, Adéle Řežábkové, Petru Szczepanikovi, Alžbětě Tátošové, Františku Topinkovi a Janě Volkové. Stejný dík patří projektu 3x3 Scala, Aeroškola, knihkupectví Arrakis, projektu Audiovize, Divadlu DNO, kapelám KUSHUMBEND, Poletíme?, Tři masa a všem soutěžícím o nejlepší animovaný klip.


Žádné komentáře:

Okomentovat